Menu

Social media & E-Mail

Jaargang 2021

Titel:

    Dahlia's en Winterwortels

    Klik hier en lees meer!!

Start kaartverkoop:

    15 augustus 2021

Speeldata:

    27, 28, 31 aug. & 01 sep. 2021

 

 • Buurtbewoners 2011
 • Buurtbewoners 2011
 • Buurtbewoners 2011
 • Buurtbewoners 2011
 • Aqua Venus 2012
 • Aqua Venus 2012
 • Aqua Venus 2012
 • Aqua Venus 2012
 • Eigen Arf 2013
 • Eigen Arf 2013
 • Eigen Arf 2013
 • Eigen Arf 2013
 • Pas op! Schrikdroad! 2014
 • Pas op! Schrikdroad! 2014
 • Pas op! Schrikdroad! 2014
 • Pas op! Schrikdroad! 2014
 • 2015 - Wat een peerdespul 1
 • 2015 - Wat een peerdenspul 2
 • 2015 - Wat een peerdenspul 3
 • 2015 - Wat een peerdenspul 4
Jaar: 1971  
     
Titel: Hisrorie rond Mensinghe  
     
Speeldata: 13 augustus 1971  
  14 augustus 1971  
  17 augustus 1971  
  18 augustus 1971  
  19 augustus 1971  
     
Rolverdeling:  dhr. L. Veldhuis Onno van Ewsum
  mevr. T. Kregel- Pruim Magdalena (zijn echtgenote) 
  Dineke Heuker Anskje (pleegkind) 
  mevr. A.H.G. v.d. Velde- van Calker  Beetke (wed. van Wigbolt van Ewsum) 
  Dhr. A. Smilda Hidde van Ewsum
  dhr. L. Bijsma Ait (koster)
  dhr. J. Douwes De pastoor
  mevr. E. Veldhuis- de Vries Lammechien (bezembindster en waarzegster) 
  mej. A. Pruim Geessie (dienstbode)
  dhr. L. Venekamp Gerriet Wever
  mevr. St. Hagenauw- Scholtens Aaltje (zijn vrouw)
  dhr. K. Smit Luitenant
  dhr. H. Koopman 1ste soldaat
  dhr. H. v.d. Veen 2de  "       "
  dhr. A. Braams 3de  "       "
  dhr. J. Kalfsbeek 4de  "       "
  dhr. H. Bathoorn Cornelis (valkenier)
  dhr. A. Idema Hinnerk Dekker
     
Auteur: dhr. Fl. Aukema  
     
Regie: dhr. L. Hoff  
     
Licht & Geluid:   dhr. L. Veldhuis  
     
     
     
Grime: dhr. G. Rossing  
     
Stuk:                         

We gaan met het opvoeren van dit historische spel een episode meemaken van

het bekende Ommelander geslacht van de familie van Ewsum. Het spel speelt zich

af aan het begin van de 16e eeuw. De tijd, dat de landjonkers in hun omgeving in

zekere zin een onbeperkte macht uitoefenden. De tijd van het begin van de her-

vorming gaf  ook veel tegenstellingen. Jonker Onno van Ewsum was geboren uit

een Friese tak van de familie. Hij was getrouwd met Magdalena Schenk van Toutenburg.

Ook zij was een Friezin. Ze bewoonden de burcht Mensinghe te Roden. Ze hadden weinig

aansluiting met hun familie van Nienoord. Vooral Magdalena voelde zich eenzaam, temeer

omdat hun huwelijk kinderloos bleef. Als tegemoetkoming namen ze een meisje aan als

hun kind. Op Nienoord woonde Beetke, de weduwe van Wigbolt van Ewsum. Zij was een

tante van Onno, en een zeer agressieve vrouw, die planmatig tracht geheel Westerkwartier

en ook Noordenveld onder haar gezag te krijgen.

 

 

 

 

Foto's:                   

Social media & E-Mail

Jaargang 2021

Titel:

    Dahlia's en Winterwortels

    Klik hier en lees meer!!

Start kaartverkoop:

    15 augustus 2021

Speeldata:

    27, 28, 31 aug. & 01 sep. 2021

 

© Stichting Openluchtspelen Roderwolde - 2021